Marknadsföring som gör skillnad

Erik Modig föreläsare om marknadsföring som gör skillnad
Workshopen leds av Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik är huvudansvarig för marknadsföringsutbildningen vid Handelshögskolan och har utformat och drivit flertalet program inom marknadsföring för ledning och chefer inom marknadsföring. Han har stor erfarenhet som föreläsare och workshop-ledare och får ofta toppnoteringar för sina föreläsningar. Eriks böcker inom marknadsföring har alla blivit prisbelönta, senaste boken Bang for the Buck vann Årets Marknadsföringsbok 2017.

Marknadsföring som gör skillnad - 1,5 dagars workshop som gör dig till en nyckelperson för ledningen

Marknadsförare har ännu inte löst sitt största problem – att ledning och vd inte litar på dem.
– 69 procent av vd:ar menar enligt en undersökning publicerad i Forbes, att deras företag slösar pengar på marknadsföring

– 73 procent av vd:ar menar enligt en undersökning från Fournaise Group att marknadschefer saknar affärskredibilitet (business credibility) och förmåga att generera tillräcklig tillväxt.

– 80 procent av vd:ar litar enligt en undersökning från Fournaise Group helt enkelt inte alls på marknadschefer, medan hela 91 procent säger sig lita på informations- och finanschefer.

Siffrorna ovan är från internationella undersökningar genomförda de senaste åren, men det ser likadant ut även i Sverige. Och det verkar inte bli bättre. Om marknadsförarna inte själva tar saken i egna händer kommer det troligtvis inte heller ske någon förändring.

Baserat på sin forskning och sin erfarenhet att arbeta med marknadsföring mot företagsledning, har Erik Modig tagit fram en 1,5 dagars workshop för dig som vill ta nästa steg som chef inom marknadsföring.

Önskar du som marknadschef, varumärkeschef, alternativt ansvarig för marknadskommunikation eller liknande position, som har ansvar för att driva det strategiska och taktiska marknadsföringsarbetet framåt, att ta nästa steg uppåt och stärka din roll inom företaget – både mot ledning, andra funktioner och medarbetare?

Erik Modig har, baserat på sin erfarenhet att arbeta med bolag och ledningar, tagit fram de tio slides du behöver i interna dragningar för att få ökat inflytande, få folk att lyssna och lita på vad du har att säga.

Tio Slides som gör dina interna presentationer mer professionella, och som tydligt driver framåt mot konkreta beslut som gör ditt arbete med marknadsföring mer effektivt.

Slides

Slide 1 - 3

Så visar du att du kan affären

Marknadsförare beskylls ofta för att dels inte bidra till tillväxt och dels att de inte förstår eller driver affärerna framåt. Men faktum är att det i många fall är precis tvärt om, vilket också är den stora utmaningen. Ledningar och andra avdelningar saknar ofta förståelse för hur kunder fattar beslut och vad som driver kortsiktig respektive långsiktig tillväxt. Baserat på ditt företags och dina egna förutsättningar jobbar vi, utifrån Eriks ramverk, fram tydliga slides som förklarar hur tillväxt och lönsamhet uppnås, samt värdet av marknadsföring och varumärkesarbete.

Slide 4 - 8

Så tar du ägandeskap över kundinsikt och marknadsanalys

Ett företags tillväxt baseras på dess möjlighet att förstå och påverka kunder samt att styra marknader. Den person som kan förtydliga vilka olika segment som finns idag och i morgon kommer att bli personen som alla avdelningar, och främst ledning, kommer vilja ha som kunskaps och inspirationskälla.

Dessa slides är hjärtat i ert företags tillväxt och baseras på hur du strukturerar insikter om kunder, marknader och segment samt hur du förklarar dess värde för ledning och dina kollegor.

Slide 9-10

Så förklarar du marknads-avdelningens betydelse

Få kan tydligt visa upp exakt vilket värde marknadsavdelningen har. Det beror på att värdet oftast är långsiktigt, att det varierar över tid, samt att det saknas ett tydligt sätt att hantera strategi och taktik. Här går vi igenom hur du på två slides, på ett begripligt sätt, förklarar er roll och ert värde så att marknadsföringen blir begriplig för såväl ledning som andra funktioner.

Få saker gjort!

Denna workshop kommer att fördelas enligt upplägget 20 procent föreläsning och 80 procent eget jobb och diskussion. Slutresultatet blir minst tio slides, som kommer att hjälpa dig att hålla en presentation för ledningen. Presentationen kommer att leda till att:

 • - Ledningen förstår att du förstår hur affären fungerar (förmodligen bättre än dem).
 • - Ledningen förstår varför marknadsföring är avgörande för både kort- och långsiktig tillväxt.
 • - Du får en djupare förståelse för kundinsikter och marknadsanalys, vilket gör dig till the go-to-person när det kommer om nyckelfrågor inom tillväxt.
 • - Det blir lättare att motivera budgetar när ledningens förståelse ökar.
 • - Lär dig att förklara roi och flytta fokus från att marknad är en kostnad till en investering
 • - Bli mission critical

Dag två kommer vi även att öva på presentationerna och samtidigt få feedback för att börja bygga ökat självförtroende och vana att hålla presentationen, som är mer strategisk och affärsfokuserad än du kanske är van vid. Oavsett din nivå innan är målet att du ska känna att detta blir en start för nästa steg i karriären.

Dagordning

8.00 – Samling i centrala Stockholm

8.00 – 9.30: Transport ut till kursgården Ekholmen

9.30 – Ankomst till Ekholmen.

10.00 – 12.00: Föreläsning och workshop 1: Slide 1– 3, Så visar du att du kan affären

12.00 – 13.00: Lunch.

13.00 – 15.00: Föreläsning och workshop 2: Så tar du ägandeskap över kundinsikt och marknadsanalys.

15.00 – 15.30: Kaffe.

15.30 – 17.30: Föreläsning och workshop 3: Slide 9 – 10, Så förklarar du marknadsavdelningens betydelse.

17.30 – 19.00: Egen tid för att ladda hjärnan. Promenad, bastu, bad, sömn, träning el dyl.

19.00 – 20.00: Reflektion i grupp.
20.00 – 22.00: Middag

7.00: Morgonbastu och bad för de som vill.
8.00 – 8.30: Frukost.

8.30 – 10.00: Diskussion, presentation och vidare arbete.

10.00 – 10.30: Kaffe.

10.30 – 12.30: Presentationer och feedback.

12.30: Lunch.

13.30 – 15.00: Resa tillbaka till Stockholm.

15.00: tillbaka i centrala Stockholm.

Max 12 deltagare

För att maximera möjligheten till handledning och diskussion kommer vi att vara en liten grupp på max 12 deltagare. Deltagarna i gruppen kommer att ha varierande bakgrund för att vi ska få input från olika branscher, positioner och erfarenhet. Alla kommer att arbeta med sitt eget material utifrån gemensamma ramverk. Målet är att komma så långt som möjligt, kunna presentera och få feedback från de andra på plats. Inget av ert material kommer att delas med de övriga deltagarna och kursledaren Erik Modig skriver gärna på en NDA.

Vad krävs av dig

Som med så mycket annat beror det främst på vad du själv vill ha ut av dagarna. Du sätter själv ambitionsnivån. Det fungerar utmärkt att komma till workshopen som du är, direkt från en hektisk vardag.

Allt material kommer att mailas ut på plats. Om du vill nå längre kommer det att skickas ut en lista på rekommenderade förberedelser inför dagen, så att du vet vad som kan hjälpa dig under workshoparna.

Datum

För att vi ska kunna sätta samman en så bra grupp som möjligt utan konkurrensmässiga överlappningar, välj nedan vilka/vilket datum som fungerar för dig så återkommer vi inom kort med bekräftelse på vilket datum det blir.

4-5 maj 2020

Start: Måndag 4:e maj 8.00 Avslut: Tisdag 5:e maj 15.00

18-19 maj 2020

Start: Måndag 18:e maj 8.00
Avslut: Tisdag 19:e maj 15.00

Vad ingår?

 • - Helpension från 8.00 dag 1 till 15.00 dag 2.
 • - Alla transporter
 • - Boende på kursgård i skärgårdsidyll
 • - Mat och dryck med det lilla extra
 • - Underlag och dokumentation

Totalt 10,5 undervisning/workshops timmar med Erik Modig

Kostnad: 14 900 kr/person

Är du medlem i någon branschorganisation eller marknadsförening, kolla med dem om de har något samarbete. Om de inte har det, be dem att höra av sig till oss.

Kontakt:

Frågor kring praktiska detaljer, bokning etc. kontakta:

Cecilia Höft, projektledare
Mail: cecilia@24hmarketing.com
Tel: 0708 30 29 29

För frågor om innehåll och om detta är något för dig, kontakta:

Erik Modig
Mail: mail@erikmodig.com
Webbsida: erikmodig.se

Events

Social Media

Sign up for Newsletter?

Bookingform